Giften en ANBI

Statutaire naam:

Stichting: “Het Huis op de Muur”

Ingeschreven Kamer van Koophandel nr. 41053134

Akte van oprichting: 29-03-1996

Contactgegevens:

Van Velthuizenerf 7

3907 ME Veenendaal

Fiscaal nummer:

Ons RSIN/fiscaal nummer is 8049.65.377

Bestuur:

R. Hanscamp – voorzitter
C. van Tuil – secretaris
M.G. van Dijk  – penningmeester

Beloning:

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Onkosten kunnen worden gedeclareerd. De coördinator van de vrijwilligers ontvangt een vergoeding.

Doelstelling:

Een Christelijke organisatie die zich inzet voor prostituees in de regio Arnhem / Nijmegen.

Activiteiten:

De vrouwen worden bezocht op hun werkplek met als doel: ontmoeting, gesprek en gebed, uitreiken van lectuur en cadeautjes, soms organiseren we een activiteit. Het werk wordt gedaan door een team van vrijwilligers, versterkt met studenten van de internationale zendingsschool in Beugen. Zij beheersen meerdere vreemde talen, zodat de vele buitenlandse vrouwen nog beter bereikt kunnen worden. Regelmatig komen concrete hulpvragen bij het team binnen. De coördinator onderzoekt of wij zelf kunnen helpen, anders zorgt zij voor adequate doorverwijzing.

Visie/Beleid

“De mens is geen voorwerp van verachting,

geen voorwerp van vergoddelijking,

maar een voorwerp van de liefde Gods. “

Dietrich Bonhoeffer

Vanuit deze visie is ons beleid om als bestuur de medewerkers te ondersteunen in hun bezoekwerk aan de vrouwen door het initiëren van medewerkersavonden waarin toerusting, bemoediging en professionalisering centraal staan. Daarnaast is ons beleid om ons te verdiepen in de problematiek rondom mensenhandel en prostitutie door het bijwonen van conferenties en seminars.

Daarnaast is het goed om regelmatig terug en vooruit te kijken op ontwikkelingen binnen de Stichting, buiten de Stichting en hoe daarop te anticiperen.

 

Jaarverslag 2019: Financieel jaaroverzicht 2019

Jaarverslag 2020: Financieel jaaroverzicht 2020

Jaarverslag 2021: Financieel jaaroverzicht 2021 

Jaarverslag 2022: Financieel jaaroverzicht 2022