Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2020

Geachte donateur, beste lezer,

We maken een bijzondere tijd mee. Misschien heeft u veel zorgen in deze coronatijd. Wellicht staat het verder van u af. Op welke manier ook, we bidden u Gods vrede toe, die angst en zorgen overstijgt. Bij Hem is het veilig! We willen u door middel van deze nieuwsbrief ook graag een inkijkje geven in de gevolgen van deze crisis voor de vrouwen achter Huis op de Muur. Een van onze vrijwilligers vertelt u graag haar verhaal van afgelopen maanden:

 

Corona: de situatie voor de vrouwen in het seksuele circuit.

Als lid van een heel bijzonder team, wil ik u iets vertellen over de huidige situatie voor de vrouwen. Bordelen zijn gesloten en de vraag van de meeste vrouwen is ‘Wat nu…?’ Zij hebben namelijk geen inkomen. Een paar vrouwen die in Spanje woonden en in Nederland werken, zijn meteen terug naar Spanje gegaan. Anderen zijn naar huis gegaan. Ik ben benaderd door onze coördinator om contact met de Spaanssprekende vrouwen te zoeken om te weten hoe het gaat en hun te vertellen dat Huis op de Muur wil helpen. We kregen financiën via een noodfonds, dat wil helpen via een éénmalig bedrag. Mijn telefoon hield niet op, iedereen was in nood, en iedereen had hulp nodig. Eén van de vrouwen zei tegen mij dat dit bedrag te vergelijken was met wel duizend euro. Wat een geweldige gevoel om als deel van een bijzonder team iets te kunnen betekenen voor deze vrouwen in tijd van nood! Sinds ik bezig ben met deze vrouwen word ik dagelijks meer dan tien keer per dag gebeld. Soms met een vriendelijke vraag. Soms word ik uitgescholden, want wij kunnen ook niet iedereen helpen. Elke regio geeft hulp aan vrouwen, maar soms hebben de vrouwen geen woonadres en dat is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke hulp ToZo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, waar sekswerkers onder vallen). Corona: hoe verder?Als team waren wij al lang aan het bidden dat al de vrouwen zullen stoppen en God dienen. En nu is alles dicht: hoe kunnen wij hen helpen? Samen met een contactpersoon van de GGD in Nijmegen zijn we begonnen de vrouwen te helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor de gemeentelijke hulp ToZo. Ik ben echt dankbaar dat God heel lieve en behulpzame mensen rondom ons zet, zoals deze dame van de GGD. Opnieuw kwam nog een fonds dat ons hielp. Meteen heb ik contact opgenomen met de vrouwen. Het was heel bijzonder te horen dat onze steun precies op het juiste moment kwam. De vrouwen zijn Huis op de Muur echt dankbaar, omdat wij samen rondom hen staan in deze moeilijke tijden. Zelfs foto’s en films zijn naar mij gestuurd om de boodschappen te laten zien waarvoor het geld is gebruikt. Via het bestuur kregen wij alweer een bedrag om te helpen met leefgeld aan degene die nog niet de ToZo kregen. De vrouwen zijn ons echt dankbaar.Corona en uitstappen. Vandaag zijn wij begonnen te helpen in de zoektocht naar een andere baan. Doordat de overheid besloot het openen van het seksuele circuit uit te stellen tot september, hebben enkele vrouwen besloten definitief uit te stappen… Prijs God, Hij is goed! Laten wij voor de vrouwen blijven bidden, opdat wij als team een licht mogen zijn in deze donkere wereld,Liefs en Shalom, Mirella

 
Helpt u ons helpen?Indien u ons wilt helpen om de vrouwen die in financiële nood verkeren te ondersteunen dan kunt u uiteraard een gift overmaken. Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur o.v.v. Noodhulp.
 
Save the date: jubileumHet duurt nog even, maar ondanks alle onzekerheden op dit moment willen we alvast vragen een datum in uw agenda te noteren. In het jaar 2021 zal stichting Huis op de Muur 25 jaar bestaan. Daar willen we God graag samen met u voor danken. De datum die we hiervoor hebben vastgelegd is 10 april 2021, uiteraard als dit mogelijk is onder de gegeven omstandigheden. Nadere gegevens hopen we te zijner tijd met u te delen.
 
Tot slot: Als we buiten zijn kunnen we genieten van een uitbundig uitlopende natuur, lente. Nieuw leven. Daarbij moest ik denken aan de tekst van Lukas 21, Jezus’ onderwijs. Als u ziet dat de bomen uitlopen, dan weet u dat de zomer dichtbij is. Zo weet u, als u voorgaande dingen ziet gebeuren, dat God Koninkrijk dichtbij is. Moeten we dan bang en bezorgd zijn? Nee, juist niet. Jezus zegt: heft uw hoofd omhoog, weet dat uw verlossing dichtbij is. God gaat door met Zijn werk. Op deze aarde, in mij en u, in de vrouwen die op ons pad geplaatst zijn. Tot de nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont. Bid u mee?Deze nieuwsbrief werd geschreven door onze vrijwilligster Mirella en onze penningmeester Marije. Het team en het bestuur wensen u allen Gezegende Pinksterdagen toe!
 
26 mei 2020