Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2021

Geachte donateur, beste lezer,

In maart jl. bestond Stichting Huis op de Muur 25 jaar.

Een jubileum wat we graag met u hadden willen herdenken, maar vanwege de coronamaatregelen was er geen viering mogelijk.

We hopen in de toekomst een bijeenkomst te organiseren waarbij we u persoonlijk kunnen ontmoeten. Voor nu praten we u graag bij door middel van de nieuwsbrief.

We beginnen met de bijdrage van Anke van Vlastuin, al jarenlang onze coördinator.

Beste vrienden en vriendinnen,

Wat hebben we vreemde maanden achter de rug! In de herfst van 2020 konden de prostituees in Nijmegen hun werk nog doen, daarna moesten de tippelzone en de bordelen aan de Nieuwe Markt sluiten.

Een deel van de vrouwen is vertrokken naar hun moederland, met name Roemeense vrouwen hebben deze keuze gemaakt. Veel Spaanssprekende vrouwen zijn in Nederland gebleven. Onze Spaanssprekende vrijwilliger heeft veel gedaan voor deze groep vrouwen, zoals contacten gelegd met de GGD, geholpen met het invullen van formulieren om een uitkering te krijgen, geluisterd naar noodkreten, en nog veel meer.

Dit was een onzekere periode voor deze groep en ook voor ons team. Niemand wist waar hij aan toe was. Voor ons was het moeilijk de vrouwen los te laten. Veel vrouwen waren namelijk letterlijk en figuurlijk buiten beeld.

Voor individuele teamleden zijn het ook om andere redenen zware maanden geweest. Er was ziekte, er waren zorgen en er was verdriet. Een voorbeeld hiervan is dat een van onze teamleden haar zoontje van 10 jaar door een ongeluk heeft verloren. Wat een verdriet voor Henrike, haar man en haar twee zonen!

Sekswerkers mogen met de huidige versoepelingen weer werken, zowel op de tippelzone als in de bordelen. Het is afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Gaan wij alle vrouwen weer terugzien of zijn er vrouwen die bijvoorbeeld liever in Roemenië blijven? En komen de klanten weer terug als vanouds of blijven zij weg? Er zijn nog veel vragen; de toekomst zal uitwijzen hoe dit proces verloopt.

Wij hebben het bezoekwerk weer opgepakt. Momenteel werken we nog in groepjes van twee, zodat we niet met het hele team samen hoeven te zijn. Hopelijk kunnen we vanaf september met grotere groepen bij elkaar komen.

Deze tekst inspireert ons deze opnieuw onzekere periode in te gaan: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.’

Met hartelijke groet,

Anke van Vlastuin

Coördinator Huis op de Muur

Anke verwees al naar Mirella, onze Spaanssprekende vrijwilliger. De volgende bijdrage is van haar hand en komt uit haar hart:

Hierbij wil ik met u iets delen over de situatie van de vrouwen in de prostitutie. De situatie in de coronaperiode was heel zwaar voor de vrouwen en wij kunnen hun problemen niet altijd en niet voor iedereen oplossen. Wat wij wel kunnen, is een luisterend oor bieden. Dit verlicht enigszins hun last.

In mijn geval zette ik me vooral in voor de Spaanstalige vrouwen. Een deel van hen heeft door corona veel problemen. Met name de vrouwen die waren vertrokken naar Spanje; zij ontvingen namelijk geen subsidie. Als team stonden wij klaar om hen zoveel mogelijk te helpen. Gelukkig konden we ook daadwerkelijk iets voor deze groep betekenen.

Laten we blijven bidden dat de vrouwen de naam van de Heer zullen aanroepen en zo tot bekering komen. Intussen staan wij er altijd weer voor open de verhalen van de vrouwen te horen. Wij kunnen de vrouwen niet allemaal financieel helpen, maar we kunnen als mens er voor hen zijn.

Herstart bezoekwerk

Sinds 19 mei jl. mochten sekswerkers weer aan het werk en konden wij ook de vrouwen in de huizen weer bezoeken. Een paar citaten uit onze verslagen:

· Zij gaf eerder deze week aan niet achter het raam te gaan werken, maar nu zagen we haar toch… Laten we voor haar bidden.

· Haar naam weten we niet. Zij deed de deur en de gordijnen dicht toen wij kwamen. Waarschijnlijk was een ontmoeting met ons te confronterend.

· Er liepen vrij veel mannen in en uit. Een groepje jonge jongens kwam alleen kijken. In het andere huis liepen we hen ook weer tegen het lijf.

· Boven wat langer gesproken met de Bulgaarse M. Mooi gesprek en zij wil contact met de GGD medisch, dit zal ik morgen verder oppakken. Zij gaf ook haar nummer om contact te kunnen houden.

· Dankbaar voor de mooie ontmoetingen en goede gesprekken.

· Kortom, de huizen ‘draaien’ weer. Veel vrouwen zijn (nog) niet terug, maar een deel is dus wel weer terug. Het was enerzijds fijn er weer te zijn, maar het is ook zo confronterend en verdrietig tegelijk.

Een nieuw logo

Na 25 jaar werd het tijd voor een nieuw logo. Er is veel over te vertellen, maar de slogan van onze stichting ziet u er vast in terug.

“De mens is geen voorwerp van verachting, maar van de liefde Gods” (Dietrich Bonhoeffer)

Met ieder bezoek hopen we dat we dat we de harten van de vrouwen mogen raken en te laten zien dat zij geliefd zijn, en dat er ook leven in vrijheid mogelijk is.

Medewerkersavond

Op 6 juli a.s. hopen wij als bestuur en team weer bij elkaar te komen voor een medewerkersavond. (Uiteraard op gepaste afstand) Wij kijken er erg naar uit, want tegen een persoonlijke ontmoeting kan geen online vergadering op.

Voorbede gevraagd

Wilt u bidden voor het werk van Stichting Huis op de Muur? Wilt u ook bidden voor de (veelal verslaafde) vrouwen op de tippelzone? Zij zijn extra kwetsbaar en het is niet bekend wat nu precies de plannen zijn rondom de tippelzone. De gemeenteraad van Nijmegen is in meerderheid nog tegen sluiting van de tippelzone, maar het college van burgemeester en wethouders wil dat de werkplek voor vrouwen dichtgaat. De onzekerheid geeft veel onrust bij de vrouwen.

Financiën

We zijn dankbaar dat onze stichting financieel gezond is, ondanks de extra hulp die verleend is aan de vrouwen. Wat een zegen eigenlijk! Hartelijk dank aan iedereen die financieel steunde. Uw bijdrage blijft welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

Tot slot

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief, voor uw gebed, voor uw giften en uw betrokkenheid!

Wij wensen u allen een goede en gezonde zomer toe.

Team en bestuur van Stichting Huis op de Muur

Juni 2021

Secretariaat Stichting Huis op de Muur

Conny van Tuil

Hazelaar 20

3904 LZ Veenendaal

E-mail: infoathuisopdemuurdotnl

Tel: 06-16122409

IBAN NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur