Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2018

Beste lezer,

Het is Pinksteren geweest. We hebben gevierd en herdacht dat de Geest van vernieuwing is gegeven aan de wereld. Om het goede nieuws van Gods reddende liefde wereldwijd bekend te maken. Ook de Geest die zó nodig is om de harten van de vrouwen die bezocht worden aan te raken en te laten zien dat zij geliefd zijn, en dat er ook leven in vrijheid mogelijk is.

We laten u graag meebeleven wat het inhoudt om bezoekvrijwilliger te zijn bij Huis op de Muur. Henrike vertelt u haar verhaal:

Strijd en ‘liever niet willen gaan’ zijn, eerlijk gezegd, voor mij nogal eens zaken die gepaard gaan met en vooraf gaan aan een uitgaansavond van Huis op de Muur. Het lijkt soms alsof ik tegengehouden wordt om uit te gaan naar de vrouwen in Nijmegen. En uit gesprekken die we weleens in het team hebben, blijkt dat ik daarin niet de enige ben! We zien dat als een stuk geestelijke strijd. Het is dan een kwestie van trouw zijn, gehoorzaam aan Jezus en gewoon gáán! 

Dat doen we dan ook: één keer in de drie weken verzamelen we weer in koffiehuis ‘De Verwondering’ in Nijmegen om uit te gaan. We beginnen daar met koffie/thee, even praten, wat info uitwisselen, de cadeautjes voor de vrouwen bewonderen en bidden. Wat ik als bijzonder ervaar, is dat we met een team van zoveel verschillende vrouwen zijn: verschillende nationaliteiten, leeftijden, kerken en interesses. Maar we zijn verbonden. Verbonden in Hem, maar ook verbonden omdat ons hart uitgaat naar de vrouwen in Nijmegen. 

Na de koffie worden we ingedeeld in tweetallen om de prostituees te bezoeken. Het is mooi om samen te gaan. Als de één praat met een vrouw, kan de ander aanvullen, bidden of oogcontact met de vrouw maken. Het is soms zoeken: ‘wat zeg je’ ‘hoe begin je een gesprek’ en dan is het goed om samen te zijn. 

Wat ik in de afgelopen jaren mocht leren, is dat het van mijn kant naar de vrouwen toe zit in de kleine dingen: een blik, een glimlach, een omhelzing, de gemeende vraag ‘Hoe gaat het met je?’ (in plaats van ‘Hoeveel kost je?’)  en trouw zijn! Elke keer weer gaan en vol liefde van Jezus deze vrouwen tegemoet treden. En ook: na de avonden alles en de vrouwen weer in Zijn Handen leggen. 

Want natuurlijk praten we als team na afloop over alles wat gehoord en gezien hebben. Maar het blijft soms ook hangen in je hart en hoofd. Dat is aan de ene kant goed, want we kunnen de situaties van de vrouwen niet ‘zomaar’ weer naast ons neerleggen. Aan de andere kant mogen we het ook weer terug bij God leggen en Hem vragen om wegen te openen voor de vrouwen die we bezoeken. 

Bidden jullie mee? 

Medewerkersavond

Afgelopen maand waren we bij elkaar voor de jaarlijkse medewerkersavond. Als dank voor een ieders inzet was er heerlijke soep en lasagne gekookt.

Daarna dachten we met elkaar na over: hoe kunnen we een andere creatieve vorm gebruiken om de vrouwen te bemoedigen? Literatuur word weinig tot niet meer gebruikt. Daarom had iedereen vooraf gezocht naar geschikt filmpjes. De verzamelde YouTube ideeën met elkaar gedeeld: getuigenissen van ex-prostituees, liedjes, evangelisatie etc. Mooi om te merken dat dit weer hernieuwd enthousiasme gaf. Het idee werd direct in de praktijk gebracht bij het uitgaan erna. Aan het cadeautjes was namelijk een QR-code gemaakt die met smartphone gescand kan worden, waarbij de vrouwen een lied te horen kregen.

Geld en goed

Dankbaar mogen we u laten weten dat er financieel geen zorgen zijn. De stichting is financieel gezond, er is ruimte voor training en voldoende buffer voor onvoorziene situaties. Het is opmerkelijk en voor ons bemoedigend dat er voorzien wordt zonder dat we daarom hoeven te vragen.  “Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt” (Matth 6:8). We zien Gods zorg die de harten van mensen opent om hun middelen in te zetten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vacatures
Hoewel we dankbaar zijn dat God zo zorgt, is de samenstelling van het team kwetsbaar geworden. Blijft u meebidden en met ons uitkijken naar mensen die zich praktisch in willen zetten voor dit belangrijke werk? Zowel voor het uitgaan naar de vrouwen als bestuursleden zou aanvulling heel welkom zijn!

Tot slot: op onze facebooksite kunt u lezen dat de overheid de zogenaamde RUPS-regeling, subsidie voor uitstapprogramma’s voor prostituees heeft verlengd. Goed nieuws, ook de erkenning voor de problematiek die daar impliciet in besloten ligt. Ook zijn we blij dat ChristenUnie afgelopen gemeenteraadverkiezingen weer aandacht vroeg voor de prostitutie in Nijmegen. Ook al gaan ze niet meedoen in de raad, de campagne gaf weer gelegenheid voor bewustwording.

Eer aan onze God die al het kwaad overwonnen heeft, ook al zien we dat nog niet altijd. Het presentje voor de vrijwilligers was dit jaar het beeldboek: En zie..’ Graag sluit ik daarmee af. Het is niet gemakkelijk om te vechten tegen deze onvolmaakte wereld, maar Jezus zegt: en zie… Ik maak alle dingen nieuw.

Hartelijke groeten, namens het bestuur van stichting Huis op de Muur.

Marije van Dijk

Neem contact op via: infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)  

Ons IBAN nummer is: NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur