Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2017

Beste lezer,

“Daarom mijn lieve zuster, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat je inspanning niet tevergeefs is” – 1 Korinthe 15:58.

Met deze bemoediging van Paulus en een kleine attentie hebben we dit jaar onze vrijwilligers bedankt voor hun trouwe inzet om Gods liefde aan de prostituees bekend te maken.

Gisteravond waren we met 17 mensen bijeen op een medewerkersavond. Samen eten, nadenken over een onderwerp en daarna gaat er een groep medewerkers uit om de vrouwen te bezoeken, terwijl de rest achterblijft om te bidden. Ik geef u in deze brief een indruk.

Verder deze keer in de nieuwsbrief geen stukje van een vrijwilliger die de vrouwen bezoekt, maar een nieuw bestuurslid. We zijn dankbaar dat er jonge mensen zijn die de nood van de prostituees zien en zich voor hen willen inzetten.

Geestelijke strijd.

Dit jaar hebben we het 2 keer over “geestelijke strijd” gehad. In november hebben we nagedacht aan de hand van Nehemia. Er bleven nog veel vragen over.

Gisteren hadden we Isabel te gast, een bidder. Zij bidt trouw voor ons werk als we uitgaan. Zij vertelde dat voor haar “geestelijke strijd” omhoog kijken is. Blijf in relatie met God de Vader, Zoon en Geest en laat je niet afleiden door de satan. Draag de wapenrusting zoals beschreven in Efeze, trek hem aan en blijf bij je roeping. Jullie taak is zaaien, mijn taak is bidden. Ze gebruikte het voorbeeld van een tornado, de wereld waarin we leven; we zitten in het oog, daar is vrede/shalom, kijk omhoog.

Het klonk zo eenvoudig en misschien is dat wel moeilijk voor ons: dat kinderlijke vertrouwen op God en geloven ook al zien we het niet.

Zo’n onderwerp komt niet uit de lucht vallen. De medewerkers ervaren geestelijke strijd als ze uit willen gaan, voelen zich soms belemmerd door omstandigheden thuis, zien de gebondenheid bij de vrouwen die ze bezoeken en vragen zich af hoe dat doorbroken kan worden. Als je zaait verlang je naar groei en oogst. Je kunt eenvoudig ontmoedigd raken.

Mooi en heftig om zo na te denken wat er gebeurd in de geestelijke wereld als we uitgaan, maar God stuurt ons niet onbeschermd op pad. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben en is daar Zelf aanwezig door ons heen. Halleluja.

Bestuurswissel.

Als bestuur zijn we er om de medewerkers te ondersteunen. Conny, Ruud en ik vormen al geruime tijd het bestuur en waren al langer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ruud heeft afscheid genomen en we zijn erg blij met Marije:

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me in deze nieuwbrief voor te stellen. Mijn naam is Marije van Dijk-Bor, getrouwd met Aris. We zijn gezegend met twee kinderen, Micha en Rhodé. Momenteel werk ik als verpleegkundige op de afdeling verloskunde. Over een paar maanden stop ik daar mee om meer tijd thuis door te brengen met ons jonge gezin. En zo komt er ook ruimte vrij om dienstbaar te zijn. Wat een voorrecht dat God ons kent, ons leven leidt en zo ook weer taken op ons pad brengt. Begin dit jaar werd ik gevraagd om een rol te gaan spelen binnen het bestuur van Huis op de Muur. En daar mocht ik, na wat bezinken, van harte ja op zeggen. Vanuit mijn werk heb ik ontdekt dat vrouwen mijn hart hebben. Hoe kostbaar is Gods bedoeling met ieder mens, en ook Zijn specifieke met de vrouw. Ik verlang ernaar om een klein schakeltje te zijn in het bekendmaken van de vrouwen daarmee.  Ervaring met het werken onder prostituees heb ik niet. Maar graag gebruik ik talenten die ik gekregen heb om ondersteuning te bieden aan de vrijwilligers die het échte werk doen.

Zoals het er momenteel uit ziet zal ik de rol van penningmeester op me gaan nemen.

Inmiddels mocht ik ook een eerste uitgaansavond aanwezig zijn. Dat heb ik echt als bijzonder ervaren. Allereerst de indruk die de groep vrijwilligers op me maakte: wat een hechte groep vrouwen, wat een liefde onderling. De afhankelijkheid met elkaar in gebed vooraf, wat ook kwetsbaar maakt. En toen de verhalen bij het terugkomen. Wat me enorm raakte was de volgende opmerking: “vaak zijn wij de eerste die aan de vrouwen vragen: ‘hoe gaat het met je’? Doorgaans word er alleen maar geïnformeerd naar: ‘wat kost je’?” En dát is wat niet normaal mag zijn en worden! Zoals het zo mooi in de huisspreuk van Huis op de Muur staat: de mens is geen voorwerp van verachting, maar van de liefde Gods. Van harte beveel ik het werk in uw gebeden aan!

Van de zomer is de groep medewerkers weer flink kleiner doordat de studenten van Cornerstone er niet zijn, maar het bezoekwerk gaat gewoon door.

De situatie in de huizen is momenteel onrustig doordat er geruchten zijn dat een van de huizen gaat sluiten. Ook geldt per 1 juli dat de huizen een paar uur ’s nachts dicht gaan en alle prostituees een ander adres moeten hebben. Wilt u bidden dat de vrouwen in de onzekerheid hun heil zoeken bij God.

Dank u voor uw betrokkenheid, gebeden en giften bij het werk van Huis op de Muur.

Als u vragen heeft:  kunt u mailen naar infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)   .

 

Met vriendelijke groet,

Berta Koolstra

U kunt uw bijdrage over maken op rek. nr. NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.