Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2016

Een bijzonder teamavond!
Op 31 mei hadden we een bijzondere uitgaansavond met ons team van vrijwilligers.
We kwamen dit keer vroeg samen in de ‘Verwondering’ om eerst een maaltijd met elkaar te gebruiken. Dat was gezellig, net als altijd overigens met ons team. En we hebben heerlijk gesmuld! Tot onze verassing hadden we als toetje zelfgemaakte taart en ook nog een presentje.
Er was een ‘special guest’ in ons midden, Lauran Bethell (helemaal links op de foto) van ICAP (International Christian Alliance on Prostitution). Zij vertelde hoe ze met prostitutie in aanraking is gekomen in Thailand en vervolgens werk onder hen heeft kunnen beginnen. Een wonderlijke gebedsverhoring! Herkenbaar was dat je van te voren niet kunt bedenken hoe contacten gaan lopen, maar dat je mag vertrouwen dat God ons de woorden geeft. Het belangrijkste was misschien wel: gaan en blijven gaan. Aan de hand van verzen uit Mattëus gaf Lauran mooie lessen door.
Verder vertelde ze over haar werk nu en gaf een presentatie over human trafficking (mensenhandel).
Verzadigd van al het eten en de goede zorgen van Berta en Conny, zijn we gezamenlijk naar ‘de huizen en de straat’ gelopen om de vrouwen te mogen spreken, bemoedigen en voor hen te bidden. Anke nam Lauran mee voor een rondleiding.
Kortom een zeer Geslaagde avond! Anita Hendriks

Het team
Ik geloof dat we nog niet eerder een foto bijgevoegd hebben van de vrijwilligers. Dit was de tijd voor een groepsfoto, want bijna iedereen was er.
U ziet het: een flinke groep vrouwen die eens in de drie weken op dinsdagavond of zondagmiddag uitgaan om de prostituees te ontmoeten, lief te hebben, te luisteren, hoop te geven en naar uitzicht te verwijzen, aan te moedigen als vrouwen uit deze wereld willen stappen, alert zijn op misstanden die wijzen op mensenhandel en altijd weer een creatief cadeautje met bemoedigende boodschap uit de Bijbel hebben voor de vrouwen die dat willen ontvangen. Nadat de vrijwilligers terugkomen van de bezoeken delen de vrijwilligers met elkaar wie van de vrouwen ze gesproken hebben, ze kennen hen bij naam en zo wordt bidden voor de vrouwen persoonlijk. En dan zijn de prostituees soms zomaar uit het vizier…….verhuisd, uitgestapt? Meestal zullen we het nooit weten, maar onze Vader kent hen. Ik word altijd weer geraakt als ik een uitgaansavond bijwoon en hoor hoe liefdevol en vol mededogen over ‘onze vrouwen’ gesproken wordt.
Ik wil u vragen te blijven bidden voor de vrouwen die uitreiken en de vrouwen die bezocht worden: Voor bescherming in de huizen en op straat, Gods nabijheid in hun levens en hun gedachten, Gods liefde die mensen aanraakt.

Nieuws van het bestuur
Graag willen we u bedanken voor u belangstelling, gebed en giften waarmee u het mogelijk maakt om ons werk te doen.
We kunnen als bestuur niet anders zeggen dan dat het afgelopen tijd voor ons rustig was. Het geeft rust dat bestuur en vrijwilligers weten wat er haalbaar is, dat de coördinator haar werk graag doet en de vrijwilligers weten waar aan te kloppen bij moeilijke situaties.
Wel zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Conny, Ruud en ik vormen nu al een poos samen het bestuur en ervaren alle drie dat vernieuwing nodig is. Wij komen alle drie uit de Baptisten Gemeente Arnhem Centrum. Als stichting zijn we interkerkelijk en het zou mooi zijn als dat ook in ons bestuur zo was.
Onze taken houden globaal het volgende in: een klankbord zijn voor de coördinator, zorg voor de financiën, de nieuwsbrief, meedenken voor de medewerkeravonden die we 2 x per jaar houden.
Wilt u er eens over denken of het iets voor u is om betrokken te raken bij het werk van Huis op de Muur door in het bestuur te komen of anders eens om u heen kijken naar een geschikte kandidaat?
U kunt mailen naar infoathuisopdemuurdotnl of u kunt mij bellen Berta Koolstra 026-3229417. Ook als u nog vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Berta Koolstra

U kunt ons financieel ondersteunen via ING rekening NL74INGB0004911059 t.n.v. Stichting het Huis op de Muur.