Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2019

Geachte donateur, beste lezer,

Het jaar 2019 is voor Huis op de Muur opnieuw een aangrijpend jaar geweest. Het team heeft zich ook dit jaar enorm ingezet voor de vrouwen die op de Nieuwe Markt in Nijmegen als prostituee werken en voor de vrouwen die op de tippelzone werken.

Een jaar geleden besloot de lokale overheid twee bordelen te sluiten. Dit zorgde met name in het begin voor veel onzekerheid. De vrouwen wisten zelf niet goed waar ze naartoe moesten. Enkele vrouwen zijn verhuisd naar het enige huis op de Nieuwe Markt dat nog open is. Andere vrouwen zijn wij uit het oog verloren…

De onzekerheid is nog niet voorbij, want er is niet bekend of de twee gesloten huizen opnieuw open mogen. Het bestemmingsplan van de huizen is nog steeds ‘prostitutie’, dus als een exploitant geïnteresseerd is, dan kan het huis opnieuw opengaan. De gemeente kan niet voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen.

Voor onze teamleden zijn de gevolgen van deze sluiting ingrijpend geweest. Enkele vrouwen missen we namelijk, daarnaast hebben we ook geen contact meer met de beheerders die werkten in de gesloten huizen. In het verleden waren de contacten met de beheerders heel goed; we konden in alle openheid spreken over onze intenties en ook over onze zorgen over de werkende vrouwen. Momenteel werken we aan het opbouwen van een band met de nieuwe beheerder.

Diverse vrouwen geven regelmatig aan dat ze ernaar verlangen een leven buiten de prostitutie te leiden. Daadwerkelijk de stap zetten om te stoppen, is een moeilijke. Enerzijds ervaren de vrouwen het werk als fysiek en mentaal zwaar, anderzijds geeft dit werk hen zelfvertrouwen. Dit is waar de vrouwen goed in zijn. De stap zetten naar een onzekere toekomst, is een heel grote stap.

Het voorbeeld hiervan is een Spaanssprekende vrouw die in het verleden al vaker heeft aangegeven te willen stoppen. Enkele weken geleden kwam dit onderwerp opnieuw ter sprake tijdens een ontmoeting van onze vrijwilligers en deze vrouw. Onze Spaanssprekende vrijwilliger ging hier gelijk op in. De vrouw en onze vrijwilliger hebben elkaars telefoonnummer uitgewisseld en onze vrijwilliger is afspraken gaan regelen met o.a. instanties die deze dame aan werk kunnen helpen. Tot nu toe zegt de vrouw iedere afspraak af… De stap om daadwerkelijk uit te stappen komt voor haar heel dichtbij en het wordt spannend en confronterend. Wij blijven contact houden met deze vrouw; wij hopen en bidden dat deze vrouw een andere toekomst zal krijgen en dat zij vrij in een nieuw leven mag staan.

De contacten met de vrouwen achter de ramen zijn anders dan het contact met de vrouwen op de tippelzone. Op de tippelzone zijn de gesprekken korter en is er meer afleiding van mogelijke klanten die langsrijden en van mannen die zich bovenaan de trap bevinden. Onlangs kwam een vrouw met open armen naar ons toelopen. ‘Oh, die zijn van de kerk’, riep zij en zij nam ons mee om even in alle rust te kunnen praten. Onze naam kent zij niet, maar zij weet wel dat wij gelovige vrouwen zijn die om hen geven. Voor de teamleden zijn dit hartverwarmende en bemoedigende momenten.

Kortom, het jaar 2019 was een jaar vol ontmoetingen en vol indrukken. Wij zien uit naar het komende jaar, zodat we ons ook dan kunnen inzetten voor vrouwen die voor geld hun lichaam moeten verkopen.

Team en bestuur

Het team van Huis op de Muur, wat de vrouwen in Nijmegen bezoekt, wordt al jaren gecoördineerd door Anke van Vlastuin en bestaat uit een vaste kern van zeven vrijwilligers.

We zijn dankbaar voor de trouw en de stabiliteit van dit team. We merken dat het voor de prostituees een meerwaarde heeft dat zij zo trouw bezocht worden door mensen die ze al langer kennen. Dat de trouw van God nog veel groter en indrukwekkender is dan de onze is een boodschap die ieder teamlid – bewust of onbewust – uitdraagt.

Binnen het bestuur waren er wel twee wisselingen. Na vele jaren inzet hebben Berta Koolstra en Conny van Kooij hun taak in het afgelopen seizoen neergelegd. Ook vanaf deze plaats willen wij hen nogmaals hartelijk danken voor al hun werk en meeleven!

Hun taken zijn overgenomen door Renate Hanscamp als voorzitter en Conny van Tuil als secretaris. (Allebei al langer bekend binnen het werk van Huis op de Muur; Renata als begeleider van de studenten van bijbelschool Cornerstone, Conny als teamlid.)

De functie van penningmeester is ongewijzigd; dat is Marije van Dijk.

Tot besluit

Als team en bestuur willen wij u hartelijk danken voor uw financiële en morele steun en ook voor uw gebeden. Mogen wij in het komende jaar wederom op uw steun vertrouwen?

Te weten dat er mensen zijn die bidden voor het werk van Huis op de Muur is voor ons erg bemoedigend en dat hebben we ook nodig. Ook uw financiële steun is onmisbaar, want de stichting is geheel afhankelijk van particuliere en kerkelijke giften.

Voor meer informatie, het aanvragen van een presentatie door Huis op de Muur en/of actuele gebedspunten kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer NL 74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

Wij wensen u een zinvolle Adventsperiode en voor straks Gezegende Kerstdagen toe.

Advent heeft alles te maken met verlangen: verlangen naar verlossing, verlangen naar de ontmoeting met Jezus, verlangen naar meer van zijn Geest, verlangen naar vervulling.

Wie weet wat er in de vrouwen in Nijmegen omgaat, juist in deze periode? God. En gelukkig had God deze wereld zo lief… dat we erop mogen vertrouwen dat Hij, Immanuël, nabij is!

Team en bestuur van Stichting Huis op de Muur

December 2019