Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2017

Beste lezer,

In de laatste week van Advent, toelevend naar het Kerstfeest. In een wereld vol onrust en gebrokenheid mogen we toeleven naar de vervulling van een belofte. De Messias die komt als een klein kwetsbaar kindje.

In Jesaja staat: “Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.”  Dit is gebeurd bij de geboorte van Jezus. Maar ook nu nog mogen we ons vasthouden aan deze woorden. Mogen we soms kleine dingen zien ontkiemen en blijven we hopen op de voltooiing.

Dat mogen we vasthouden in de contacten met de vrouwen in Nijmegen. Als we horen hoe er in het nieuws open gesproken wordt over grensoverschrijdend gedrag. Wat  gaat dit los maken en hoe kijken we dan nu naar prostitutie? Veel vragen en stof om over na te denken. Op onze facebook pagina worden artikelen gedeeld die ingaan op deze vragen. www.facebook.com/Huisopdemuur/

Onze vrijwilligers richten zich op de, soms korte, momenten van contact. In de weken voor Kerst wordt er een kerstontmoeting georganiseerd in de (werk)huizen van de vrouwen. Een verslag van de kerstontmoeting van 12 december:

Openheid

‘Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!’ (Psalm 119:103)

Bepakt en bezakt komen de vrijwilligers aan op het Joris Ivensplein. Het is bijna Kerst en de boodschap van dit mooie feest willen we delen met de vrouwen achter de ramen. Als team zijn we gezegend met mensen die allemaal bijzondere gaven hebben. Zo heeft de een heerlijke salades gemaakt, een ander heeft gezorgd voor gezonde smoothies en weer iemand anders heeft eenvoudige creabea-werkstukjes voorbereid. De Cornerstone-studenten hebben het kerstcadeau verzorgd: drie kleine potjes honing met wat snoepjes in een sfeervolle verpakking. Tevens zijn er mooie exemplaren van het Johannes-evangelie in diverse talen beschikbaar.

Na een moment van bezinning en gebed gaat een aantal vrijwilligers naar de twee bordelen. De rest van ons team gaat in gebed; op die manier belijden we onze afhankelijkheid van God. We hebben namelijk bescherming en leiding nodig. Iedere keer als we de huizen naderen, realiseren we ons namelijk dat we een donkere en duistere wereld binnengaan. Ook bidden de vrijwilligers om openheid in de ontmoetingen.

In beide huizen worden we met open armen opgewacht. De beheerders wisten van onze komst en ze zijn benieuwd naar de inhoud van onze tassen. De salades worden klaar gezet en de smoothies ingeschonken. Dan is het wachten, wachten op de vrouwen. Het is hun werktijd, dus het is de vraag of men gelegenheid heeft om naar het ‘feest’ te komen… In één van de huizen geniet vooral de beheerder van de salade en van de mogelijkheid om persoonlijke zaken te bespreken met onze vrijwilligers. In het andere huis trekken enkele meiden hun kleding aan en komen naar boven. Vol enthousiasme beginnen ze kerstkaarten te maken en met trots tonen ze elkaar het resultaat.

Tijdens het knutselen praten de Roemeense meiden met ‘onze’ Marja, gelukkig beheerst zij deze taal ook. En ‘onze’ Madeleine kan in het Duits het gesprek aan gaan met een Poolse vrouw. Op deze manier ontstaat er een openheid die in onze ontmoetingen niet altijd aanwezig is. We hoeven elkaar nu niet aan te kijken, maar we focussen ons op het knutselwerk. Intussen gaat het gesprek verder…

Ook de beheerders van dit huis zitten rond de tafel om een kaart te maken en een van hen geeft aan hoe zij Kerst gaat vieren en welke zorgen zij in haar familie ervaart.

Voldaan en dankbaar ruimen we de ruimte op en we voegen ons bij ons team. We spreken allen een dankwoord uit, want we beseffen dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor het team, dankbaar voor openheid en dankbaar voor de verlossing die door Jezus tot ons is gekomen.

Zo willen wij u mee laten proeven van deze ontmoeting.

Dat kan ook door ons uit te nodigen voor een avond bij uw vrouwengroep, kring, jeugdwerk. We zoeken graag met u naar mogelijkheden om op die manier het werk van Huis op de Muur – en breder – de vraagstukken die hier bij horen, voor het voetlicht te brengen.

Ook komen we graag in contact met vrouwen die zich bij ons team van vrijwilligers zouden willen voegen. En als bestuur kunnen we ook uitbreiding gebruiken!

U kunt via email:  infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)     contact met ons op nemen.

We zijn heel dankbaar dat dit werk door kan gaan door uw gebeds ondersteuning en uw financiële bijdragen. Dit stelt ons in staat onze vrijwilligers te ondersteunen en toe te rusten.

 

Wij wensen u een heel mooi Kerstfeest en een gezegend 2018.

Namens het bestuur van stichting Huis op de Muur.

Conny van Kooy, secretariaat.

 

Neem contact op via: infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)  

Ons IBAN nummer is: NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur