Categorieën
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2016

Vanmorgen las ik dit gebed:” Vader ontsteek in mij een nieuw vuur zodat ik uw licht kan schijnen waar het donker is.” Dit vuur hebben we zo nodig in een tijd waarin veel duisternis is, wereldwijd maar ook heel dichtbij. Ik heb dit nodig, en ik bid dit ook voor de mensen die betrokken zijn bij het werk van Huis op de Muur.

We hebben met het maken van deze nieuwsbrief gewacht tot na de kerstviering in de huizen in Nijmegen. Op deze manier kunnen we u een heel actueel verslag van die avond mee geven. Een van de betrokken vrijwilligers, Conny van Tuil, schrijft:

Op dinsdag 13 december jl., rond de klok van 18.00 uur, verzamelden de vrijwilligers van Stichting Huis op de Muur zich op het Joris Ivensplein te Nijmegen. Ondanks de al behoorlijke duisternis waren de meeste van ons van al van verre herkenbaar… aan de boodschappentassen die werden meegesjouwd. Veel knutselmateriaal, pakken met vruchtensap, stencils met liederen, muziekboxjes, bordjes, bestek, bekertjes, soep, pasta salades, wraps, fruitsalades, gevulde appels, stokbroden etc.

De studenten van Cornerstone hadden de kerstpresentjes voor de vrouwen verzorgd: voor iedere vrouw een organza zakje gevuld met eigen gebakken koekjes, diverse soorten thee, een lichtje en een kerstgroet (in acht talen) met de Bijbeltekst: “Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben”. In een kring – bijna in het schijnsel van het rode licht uit de ramen – baden we met elkaar voor een gezegende avond. Daarna gingen we uiteen naar de twee bordelen en naar de tippelzone op de straat. Een deel van de vrijwilligers ging naar de Verwondering om daar te bidden.

In huis 40 werden we hartelijk verwelkomd door de housekeeper, maar ook met de mededeling dat er maar weinig vrouwen aanwezig waren en dat ze niet wist hoeveel vrouwen er zouden komen. Tja, dat is altijd afwachten. Maar ze kwamen… alle zes de vrouwen die in het bordeel waren. Niet allemaal even lang, niet allemaal even enthousiast; maar ze waren er. Niet iedereen wilde iets maken voor Kerst, maar bijvoorbeeld de ster die een vrijwilligster voor één van de vrouwen maakte werd wel enthousiast ontvangen. Gegeten werd er ook. Veelal eerst voorzichtig, maar later toch nog maar een bordje met lekker vers fruit. En de sfeer was goed. Ontspannen, ongedwongen, een gevoel van saamhorigheid.

Na opgeruimd te hebben vertrokken we nog naar de Verwondering, om daar de avond gezamenlijk af te sluiten. Voordat we het bordeel verlieten plaatsten we nog een bordje onder de kerstboom: Immanuël. Ja, God met ons. Juist daar! Waar niet alleen de kerstboom nep is, maar waar alle schijn bedriegt. Toen we buiten kwamen leek het al wel nacht. Maar het Licht zal het winnen van de nacht! Ook in een bordeel zoals huis 40.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk van onze stichting vanuit de media. In het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO over Nijmegen komt iemand aan het woord en er is een bezoek geweest van en een interview door een verslaggeefster van Terdege.

 

 

Belangrijk om de situatie van de vrouwen die wij bezoeken onder de aandacht te blijven brengen. Dat laat zien hoe belangrijk het gebed voor hen, de vrouwen die wij bezoeken en onze vrijwilligers,  is en blijft.

Over de materiele ondersteuning schrijft onze penningmeester:

Dankbaarheid en vreugde zijn de woorden die ik u graag wil meegeven als ik terugkijk op het afgelopen jaar en zie dat we mochten ontvangen. Vorige keer schreef ik over de Wonderbare Spijziging waarin vertrouwen en overvloedig de kernwoorden waren. God is een God die te vertrouwen is en overvloedig deelt. Dit mocht de Stichting ook dit jaar ervaren!  Velen en opvallend diverse kerkgenootschappen hebben royaal gegeven om het werk van de vrijwilligers mogelijk te maken in de huizen van Nijmegen. Het is fijn om te zien dat steeds meer kerken zich meer en meer richten op het onrecht in de maatschappij en middelen beschikbaar stellen om een Stichting als Huis op de Muur te helpen.

De vrijwilligers worden hierdoor in staat gesteld om hun werk te kunnen doen, trainingen te volgen, een medewerkers avond te houden, het uitgaan naar de vrouwen met een cadeautje etc.  We zijn dan ook zeer dankbaar.

Het nieuwe jaar ligt weer voor ons en graag willen we dit werk blijven doen.  Donaties, giften en collectes die we als Stichting mogen ontvangen blijven nodig. Wat we van u ontvangen, wordt gezegend en mogen we gebruiken om de vrouwen te ontmoeten en de Liefde van Christus door te geven.

We mogen aan u vragen om te geven, we vertrouwen dat we overvloedig mogen ontvangen.

Doet u komende jaar weer mee om bij te dragen in het werk van Huis op de Muur?

U kunt uw bijdrage over maken op rek. nr. NL74 INGB 0004 9110 59 t.n.v. Stichting Huis op de Muur.

 

Namens bestuur en vrijwilligers van Stichting Huis op de Muur wens ik u heel gezegende Kerstdagen en een vreugdevol 2017.

Als u vragen heeft:  kunt u mailen naar infoathuisopdemuurdotnl  (infoathuisopdemuurdotnl)   .

 

Conny van Kooy

Secretariaat Huis op de Muur.